Onsdag 5 oktober 2022


  Hem
  Adresser
  Behöver ni hjälp?
  Bilder
  Biljetter
  Bli medlem
  Evenemang
  Föreställningar
  Länkar
  Medlemmar
  Nyheter
  Nyhetsarkiv
  Om oss
  Styrelsen
  Sök person
  Teaterkonsulent
  Utbildning/Kurser
  Verksamhet
  Webb-TV
  Internt

  Om cookies
  Webbansvarig

  

 Vi finns också på Facebook!

  Hemsidans huvud
  Foto: Roger Grännsjö


|

Teaterkonsulent för amatörteater

Enligt överenskommelse med Regionförbundet Örebro arbetar Örebro läns bildningsförbund tillsammans med länets studieförbund och folkhögskolor med amatörteaterverksamhet. Verksamheten innebär att man i samarbete med amatörteaterorganisationer ska stödja och utveckla amatörteaterverksamheten i Örebro län som en del av folkbildningsarbetet.

Teaterkonsulenten kan bl.a. erbjuda:
Stöd i ditt gruppledarskap och i att skriva, producera och regissera en uppsättning genom praktiska tips, handledning och hjälp med viktiga kontakter.

En kurs i grundläggande skådespeleri, teater eller regi över ett par kvällar eller en helg.

Möjlighet att få åka på andra kurser inom teaterområdet.

Praktiska råd och hjälp i kontakter med studieförbund, kommunala kulturförvaltningar och teaterföreningar vid t.ex. bidragssökande.

Praktisk hjälp och förmedling av kontakter om er grupp vill göra ett projekt där något annat kulturslag såsom musik, konst eller film ingår.

Möjlighet att träffa andra grupper på ting, festivaler, möten eller liknande för utbyten av idéer, erfarenheter och tankar.

Hör av dig till oss!

Tina Ruth

Tina Ruth
teaterkonsulent med inriktning mot amatörteater.
Telefon: 070-721 21 98
E-post: tina.ruth@olbf.nu


Du hittar oss på
Örebro läns bildningsförbund, Föreningarnas hus
Slottsgatan 13A, 703 61 Örebro

|

Ge oss tips om vilken utblidning/kurser som Du vill
att vi ska ordna.

Anmäl här...